U sklopu farme, a posebno sa izgardnjom nove štale, započeta je 2006. godine realizacija ideje za proizvodnju električne energije iz bio-plina koji nastaje fermentacijom iz stajnjaka. Ovo je prvi projekat takve vrste u Bosni i Hercegovini. Finansijska sredstava su uz posredstvo Deutsch-kroatische Gesellschaft iz Hanovera osigurali Deutsche Bundesstiftung Umwel iz Osnabrucka  Renovabis iz Freisinga. Postrojenje je pušteno u pogon 15. Studenog 2011. godine, ali su ostali nerješeni zakonski problemi priključenja i ubacivanja proizvedene struje u javnu mrežu.

Trenutno dio struje se koristi z avlastitu potrošnju na farmi, a višak se distibuira u mrežu, na žalost bez ikakve nadoknade od strane države.

Naša ponuda je bila da se proizvedena i isporučena struja u mrežu kompezira sa potrošnjom struje u drugima Caritasovim objektima, bez traženja dodatne subvencije, ali niti ovaj prijedlog nije usvojen.