Struktura Livača

 

Poljoprivreda


S obzirom da Zadruga poštuje sve Europske standarde u pogledu ishrane životinja i higijene mlijeka, na farmi se vrši i obuka poljoprivrednih proizvođača, kako lokalnog stanovništva tako i korisnika drugih Caritasa, koji rade u sektoru poljoprivrede.

Više informacija

Farma


U Aleksandrovcu u toku 2003. godine, Caritas biskupije Banja Luka je uz pomoć Caritasa Mantove i drugih Caritasa, izgradio štalu sa popratnim gospodarskim objektima, kapaciteta 140 muznih grla, sa pomoćnim objektima za smještaj junica, teladi i tov bikova.

Više informacija
 
 

Proizvodnja sira


Originalni sir Trapist rade redovnici Trapisti. U Banjaluci su sir Trapist počeli proizvoditi još 1882. godine. Sir je bio nadaleko poznat, kao i drugi proizvodi, redovnika samostana Marija Zvijezda.

Više informacija

Bio gas


ZZ “Livač” prvi započeo sa proizvodnjom električne energije iz bio-gasa.

Više informacija
 
 

Plastenička proizvodnja


U tijeku 2016. Godine nastavljamo sa daljnim ulaganjima u obuku i osnivamo Poljoprivredno resursni centar, za plasteničku proizvodnju. Kupujemo dva plastenika ukupne površine 1000 m2, u kojima vršimo obuku zainteresirani poljoprivredni proizvođača.

Više informacija