(Hrvatski) ZZ Livač, predstavljena na regionalnoj konferenciji „Agroindustrijski centar“ koja se održava na Zlatiboru.